Oslo, 27. desember 2007

Til våre gode forbindelser

 

NY LEDER AV OG NY ADRESSE TIL FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

Undertegnede vil med dette meddele at jeg, etter å ha ledet Fellesrådet for Historielagene i Oslo fra starten for tolv år siden, fra nyttår overlater roret til min nestleder, advokat Hans Andreas Grimelund Kjelsen.  Som ny nestleder er valgt avdelingsdirektør i Riksrevisjonen, tidligere direktør ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Anne Fikkan.  Derved anser jeg Fellesrådets ledelse å være i de beste hender.  I Fellesrådet representerer Grimelund Kjelsen lokalt Sogn Kultur og Historielag mens Anne Fikkan representerer Groruddalen Historielag.  Undertegnede vil fortsette som nestleder i Ullern Historielag samt, inntil videre, som medlem av noen arbeids- eller referansegrupper hvor jeg har representert Fellesrådet.

For de som ikke er helt sikre på hva Fellesrådet for Historielagene i Oslo egentlig omfatter, skal det for sikkerhets skyld nevnes at det består av alle Oslos 19 lokale historielag samt de tre byomfattende for Oslos middelalder, lokaltrafikkhistorie og kystkultur med til sammen over 8000 medlemmer.  Til Fellesrådet er dessuten assosiert Fortidsminneforeningen Oslo-Akershus, Oslo Byes Vel, Akers Sogneselskap, Byantikvaren, Byarkivet, Deichmanske og Oslo Museum.

Fellesrådet har, som de fleste er klar over, ikke noe kontor – langt derifra.  Derfor er det lederens adresse som er Fellesrådets adresse.  Man er imidlertid så heldig at den nye lederen har sitt advokatkontor i forbindelse med sitt hjem, noe som i denne forbindelse er praktisk.  Den nye adressen blir således:

                                 Fellesrådet for Historielagene i Oslo
c.o. Hans A. Grimelund Kjelsen
Nordberg hovedgård, Nordbergvn. 42
0875 OSLO

(E-post og telefon, se under)

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle våre gode forbindelser et riktig godt nytt år.

Med hilsen
FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

TomSVadholm

Tom S. Vadholm
(avtroppende) leder