OMVISNING PÅ DET KGL. SLOTT TIRSDAG DEN 27.6.06, KL.1640

 

Fellesrådet har bestilt gruppeomvisning på Slottet for inntil 30 personer.

 

Tilbud om deltagelse på omvisningen går hermed til alle historielag. Det enkelte lag har anledning til å påmelde flere personer, men ved overtegning må deltakelsen begrenses. Vi foreslår derfor at man først prioriterer to personer, og deretter kommer med en subsidiær liste med nye, interesserte deltakere.

 

Påmelding med frist innen den 20.mai d.å. skjer til:

 

Hans A Grimelund Kjelsen

Nordbergvn.42, 0875 Oslo.

Telefon: 45452740, faks: 22182210.

hkjelsen@online.no

 

Fremmøte: På baksiden av slottet, tirsdag den 27.6.06, i god tid før kl.1640.

 

Deltakerne må selv betale for omvisningen, ca. kr. 75,-, pr. deltaker. Fellesrådet betaler forskuddsvis kr. 2 000,-. Oppgjør vil skje overfor lagene etterskuddsvis.

 

Hvis interessen er stor vil vi arrangere en ny omvisning onsdag den 9.8., kl.1640. Lagene oppfordres til melde fra om de også ønsker å delta på denne omvisningen, som vil skje hvis den første blir fulltegnet.

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Hans A. Grimelund Kjelsen (Sign)
nestleder