Spennende høstmøte hos Plan- og bygningsetaten
torsdag 27. september 2007

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo har den glede å invitere til åpent møte torsdag 27. september 2007 kl. 18.00 i Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten, Vahls gt. 1.  Møtet finner sted i etatens møtesal i 7. etasje.  Informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig vil lede møtet.  Møtet vil ta opp sentrale byutviklingsspørsmål, med vekt på bolig­utbygging og strategitenkning.  Det vil bli redegjort for eksisterende kommuneplan og vil bl.a. komme inn på fortetningsproblematikk - herunder strøkstilpasning, utvikling av knutepunkt, senterutforming og omgjøring av gamle områder.  Dessuten vil møtet omtale et dokument etaten har utarbeidet i samarbeid med Byantikvaren i Oslo:

«Byutvikling og bevaring».

Det er mulig å komme inn på spørsmål som historielagene er opptatt av: Hvordan kan man ta vare på det gamle før det nye overtar?  Tanker om Oslo-identitet.  Oslo som historisk klenodium.

Møtet legges opp med orienteringer og påfølgende debatt og vil vare ca. 2 – 3 timer.  Det blir en kort pause med muligheter for kaffe/forfriskninger.  Møtet tar i første rekke sikte på historielagenes styrer, men vil også være åpent for andre historielagsmedlemmer i den grad det er plass.  Melding om antall interesserte bes innen torsdag 20. september gitt Øyvind Gaukstad, Haakon d. godes v. 10, 0373 Oslo, 22 14 37 76 eller 934 52 483.  E-post: 'skriv@meg.nu'

Oslo, 25. mai 2007

FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

Tom S. Vadholm (sign.)
leder