Referat
fra felles møte med representanter
for Historielagene i Oslo 11.jan. 1995.

 

Egil Nysæter, Bergen, leder i Landslaget for Lokalhistorie hadde innkalt og ledet møtet. Han presenterte kort Landslaget, som nå har Sekretariatet ved Universitetet i Trondheim, Historisk Institutt 7055 Dragvold. Lokalhistorisk institutt ved Riksarkivet i Oslo kan også bistå Historielagene. Han la ellers vekt på at Landslaget er eksponent for en lite sentralstyrt virksomhet som overlater det meste til det lokale plan, i tråd med de beste tradisjoner på området. Landslaget skal likevel dette året koordinere arbeidet med minneinnsamlingen 1995.

Representantene presenterte seg og sine lag og utvekslet en del erfaringer og det ble en åpen erfaringsutveksling. Spesielt de nye lagene var opptatt av spørsmål som hvordan bygge opp bildearkiv, arrangere kulturvandringer og organisere medlemsblad. Det ble nevnt at historielagsarbeid i dag også kan være viktig for turismen i området. Det ble nevnt eksempler på lokalt samarbeid med kommunen, der man deltok i utvikling av kulturvernplanlegging og kulturmelding. Det var nysgjerrighet på hva KAJA-arbeidsplasser (arbeidsmarkedstiltak for langtidstiltak) kunne bety for lokal kulturutvikling. Det ble hevdet at av lagene også kunne være vaktbikkjer for kulturvern og bevaringsarbeid. Det forestående 8.mai-jubiléet (Frigjøringen) var mange opptatt av.

Vedrørende spørsmålet om å danne et felles fylkesstyre, var meningene delte, ikke minst når det gjaldt tempo. Mens noen mente det gjaldt å «kline til» i beste østkantstil, var enkelte av de etablerte historielagene mer komfortable med tingenes tilstand.

Det ble derfor konsensus om minste felles multiplum, nemlig å utrede saken noe nøyere og foreløpig virke for felles samrådingsmøter mellom historielagsstyrene i Oslo. Det ble endelig oppnevnt tre representanter til å utrede mulig felles nytte i en overbygning samt til å innkalle til et fellesmøte mellom styrene i Oslolagene innen mars måned då.

Disse var:

Dag-Ivar Rognerød
Historielaget Bydel 1 Bygdøy-Frogner Skovvn.
4 0257 Oslo T. (22 55 85 01 (a)

Adr. Fagerborggt. 19 b 0360 OSLO  Tlf. 22 60 21 35

Jan Erik Skjær
Grünerløkka/Sofienberg historielag

Adr. Seilduksgt. 7 0553 Oslo T. 22 37 80 75 (hj) 22 35 65 15 (a)

Tom S. Vadholm
Ullern historielag

Adr. Holgerslystvn 23 A 0280 Oslo T. 22 50 34 88 (hj) 22 41 60 80 (a)