Referat fra møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo

Tid: 25.10.00

Sted: Oslo Ladegård

Til stede: 35.

 

 

 

Pkt. 1 Konstituering

Møteleder: Tom S. Vadholm (koordinator)

Referent: Gro Hendriksen

 

Pkt. 2 Orientering om Gamlebyen historielag

Historielagets leder Helge Godø orienterte.

 

Pkt. 3 Fellesrådets økonomi og organisering

Ad hoc-komiteen, ved leder Aasmund Steenstrup, orienterte om komiteens tanker, og ønsket tilbakemeldinger fra møtet.  Den lanserte et opplegg med at lagene betaler kontingent på basis av antall medlemmer.  For eksempel kan kontingenten utgjøre 50 % av avgiften som betales til landslaget.  En mindre, økonomisk basis i fellesrådet er nødvendig og vil gi rådet større mulighet til å kommunisere hensiktsmessig med lagene.

Videre lanserte komiteen at i tillegg til koordinator kunne det velges en stedfortreder og en kasserer.  Man tenkte seg titlene "rådsleder", "nestrådsleder" og "rådskasserer".  De kunne utgjøre fellesrådets "arbeidsutvalg".
Diskusjon:  Representanter fra lagene betonte at fellesrådet ikke måtte få et innviklet sekre­tariat som gjør organisasjonen topptung og seig å drive.  Enkelte fremhevet at kontingenten ikke måtte bli for høy eller komplisert å kreve inn.

Konklusjon:  Komiteen setter seg sammen igjen, og utarbeider ferdig forslag om kontingent og nødvendige vedtektsendringer til neste møte på grunnlag av drøftelsene i møtet.

 

Pkt. 4 Nytt studieopplegg om hvordan drive historielag

Ad hoc-komite, ledet av Øyvind A. Gaukstad, delte ut forslag om studieopplegg i fellesrådets regi. Forslaget ble presentert og diskutert.  I diskusjonen kom det frem forslag til forbedringer, som Gaukstad noterte underveis.

Konklusjon: Komiteen gjør opplegget ferdig, med sikte på kurs i januar-februar 2001.

 

Pkt. 5 Prosjekt vedrørende kulturminner i Marka

Øyvind A. Gaukstad leder ”Vinderen Prosjekt” i samarbeid med Skiforeningen, OOF, Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og Løvenskjold Vækerø. Informasjon er tidligere sendt lagene. Arbeidet med å kartlegge og merke kulturminner i marka har resultert i en rapport. Rapporten følges opp med åpent møte 16.11.00 kl. 13-15.30 i Nordahl Bruns gt. ?. Alle er hjertelig velkommen.

 

Pkt. 6 Eventuelle andre rapporter

LHH-representant Per H. Bache minnet om landslagets håndbok i lokallagsarbeid.

 

Pkt. 7 Oslo kommunes forhold til historie, tradisjon og kulturminner

Koordinator hadde delt ut artikler som belyste Osloflagg-saken og forfall av eldre bygninger i Oslo.  Spørsmålet er hva fellesrådet kan – og bør  - gjøre for å øve press på politikeres behandling av historiske saker i Oslo. Vadholm opplyste at historielagene i hht. Forvaltningsloven kan kreve å bli spurt i relevante saker.  I spørsmålet om Tigerstatue på Jernbanetorget har Gry Waage sendt brev til kommunen på vegne av fellesrådet.  Brevet ble besvart, men spørsmålet om en slik statue skal reises, er ikke avgjort.  Flere møtedeltakere mente at Rådet i slike saker kan ha en oppgave.  Konklusjonen ble at ad hoc-komiteen også vurderer dette spørsmål når den skal komme med forslag vedrørende Fellesrådets organisering.

 

Pkt. 8 Oslo 1000 år (orientering fra lagene om jubileumsprosjekter)

Ullern historielag:  Byvandring, bl.a. ved Hoff og langs Lysakerelva, møter på biblioteket.

Hellerud historielag:  Diverse arrangementer i regi av bydelens 1000-årskomite, bl.a. på Hellerud gård.

Groruddalen historielag:  Ønsker å merke Oldtidsveien fra Hamar til Oslo. Skiltingen planlegges ferdig neste år.

Østensjø historielag:  Ønsker å rette oppmerksomhet mot Oldtidsveien. Arrangerte marsj langs Oldtidsveien helgen før Oslos hovedmarsj.

Sagene-Torshov historielag:  Jubileumsbok ”Livet langs elva lanseres 1. november på Soria Moria.

Interesseforeningen Oslos middelalder:  Spesielt aktive 13.-15. mai, der foreningen har fått innstiftet 15. mai (St. Halvardsdag) som Oslos fødselsdag. Andre kampsaker har vært pro­tester mot Oslo Racing Festival, som foreningen anser strider mot arbeidet for middelalderbyen.

 

Pkt. 9 Nytt og interessant fra historielagene og observatørene

Uranienborg-Majorstua historielag arrangerer møte 14. november om løkke-registrering. Dessuten arbeider laget for minnetavle over Peder Balke.

Sogn og omegn historielag: Et prosjekt med å merke kulturminner rundt Sognsvann og har utarbeidet et kulturkart.

 

Pkt. 10 Valg av koordinator for 2001

Gjenvalgt: Tom S. Vadholm

 

Pkt. 11 Eventuelt

a.       Koordinator delte ut skjema om lagene og lagenes aktiviteter.  De enkelte lag bes opp­datere skjema og gi opplysningene til koordinator, dersom noe mangler eller er feil.

b.      Hjemmeside for fellesrådet er under arbeid. Utkast ble delt ut. Siden skal ligge under hjemmesidene til Deichmanske bibliotek. Fellesrådet trenger en person til å utføre løpende rettelser i fellesrådets hjemmeside.  Bjørn Lilleeng fra Østensjø historielag tilbød sin hjelp og avtaler med Vadholm om hvordan dette arbeidet skal foregå.

 

Pkt. 12 Kommende møter

Møte for våren 2001 24.april hos Hellerud historielag.

Møte for høsten 2001 23. oktober hos Lokalhistoriens venner, Lokalhistorisk forening for Sogn og omegn.

 

Møtet sluttet kl. 21.20.

(etter at det formelle møteprogrammet var slutt, holdt Oslo Ladegårds Ann Kristin Olsen omvisning.)

 

 


 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Liste over deltakere på Fellesrådets møte i Gamlebyen 25. oktober 2000

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Tom S. Vadholm (Ullern Historielag)

Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag

Gry Waage
Ragnvald Bing Lorentzen

Gamlebyen historielag

Helge Godø
Petter Hartnes
Gro K. Hendriksen
Odd Ingar Smeland
Astrid Stein

Groruddalen historielag

Jan Lillejord

Hasle og Frydenberg historielag

Tor Hertveit

Hellerud Historielag

Tore Bratlie
Eva K. Nilsen

Maridalens Venner

Øivind Øiestad

Lokalhistoriens Venner for Sogn og omegn

Hans A. Grimelund Kielsen
Knut Olborg

Sagene Torshov historielag

Anne-Marie O'Gorman
Ingeborg Okkenhaug

Søndre Aker Historielag

Aasmund Steenstrup
Arne Sunde

Ullern Historielag

Øivind Rødevand
Bodil Aspenberg

Ullevål og omegn historielag

Anne Hals

Uranienborg Majorstuen Historielag

Knut Holtermann

Vinderen Historielag

Anne-Wenche Ore
Finn Holden
Per Henrik Bache (LLH)
Øyvind Gaukstad (Studieoppleggskomitéen)

Vålerenga Historielag

Bjørn Granlund
Bjørg Staal

Østensjø historielag

Bjørn Lilleeng

Interesseforeningen Oslos Middelalder

Petter B. Molaug

Akers Sogneselskap

Ragnhild Magnussen

Oslo kommune - Oslo Byarkiv

Terje Bergersen

Andre

Roy Ringstad (Historielaget for brann og feiervesen)
Helge Viken (Historielaget for brann og feiervesen)