Referat fra møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Arrangør: Grünerløkka/Sofienberg historielag

Tid: Torsdag 23. oktober 2003

Sted: Grünerløkka filial av det Deichmanske bibliotek, Schous Plass 10

Til stede: Se deltakerlisten

 

1. Konstituering

Leder Tom Sørbøe i Grünerløkka/Sofienberg historielag ønsket velkommen.

Fellesrådets leder, Tom S. Vadholm, ble valgt til møteleder.

Tuva Gry Øyan ble valgt til referent.

 

2) Orientering om Grünerløkka-Sofienberg historielag
Tom Sørbøe orienterte om historielagets arbeid. Avdelingsleder May Haakensen orienterte om bygningen, som er Norges, og kanskje Nordens, eldste offentlige biblioteksbygg.

 

3) Referat fra LLH’s landsmøte i Bergen 2003.

Tom S. Vadholm refererte fra landsmøtet. Den omstridte saken om direkte medlemskap i Landslaget for lokalhistorie ble utsatt av landsmøtet. Møtelederen ønsket regionens nyvalgte representant i landsstyret for LLH, Guri Vallevik Håbjørg fra Follo, velkommen.  

 

4) Eventuelle andre rapporter

Tom S. Vadholm har i løpet av 2003 blitt innkalt til kulturkomiteen i Oslo bystyre tre ganger, for å redegjøre for historielagenes virksomhet, bli hørt om nye bydelsnavn samt for å orientere om vårt syn på Byantikvarens kulturmelding.

 

5) Kulturminnedagen

Fellesrådets nestleder Eivind Vatn redegjorde for sitt brev til Kulturvernets Fellesorganisasjon med spørsmål om det er riktig at kommuner og andre profesjonelle skal konkurrere med frivillige organisasjoner om den beste markeringen. Fellesrådet fant at det ikke var nødvendig med noe ytterligere initiativ fra fellesrådet, men avventer videre reaksjoner på Vatns brev.

 

En rekke av møtedeltakerne presenterte sine lokallags aktiviteter i forbindelse med kulturminnedagen.

 

Det ble for øvrig framsatt et ønske om å drøfte hvorvidt historielagenes byvandringer alltid skal være gratis for deltakerne, også i de tilfeller der slike omvisninger skjer etter initiativ fra næringsliv eller skoler.

 

Interesseforeningen Oslos Middelalder orienterte om Eufemiadagen 23. november i år.

 

6) Forslag om møte ”Hvor står vi – hvor går vi?”

Vatn redegjorde for sine tanker vedrørende dette.  Vedtak: Det arrangeres et møte i begyn­nelsen av mars 2004.  Hovedansvarlig fra ledelsen er nestleder Eivind Vatn, i samarbeid med Søndre Aker Historielag.  Det settes ikke noe tak for hvor mange hvert historielag kan sende, men styret tar forbehold om eventuell begrensning i antall deltakere.  Temaet blir de store linjene for lagenes virksomhet.  Styret noterer seg at det også er behov for særmøte om den nettbaserte virksomheten og andre spesielle deler av historielagenes drift.

 

7) Standsmateriell for Fellesrådet

Ledelsen følger opp saken på grunnlag av informasjon og tips fra møtet.

 

8) Valg av ledelse og revisor for 2004

Tom S. Vadholm ble gjenvalgt som leder og Eivind Vatn som nestleder. Som ny kasserer ble valgt Grete Lind Planke fra Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag. Hans A. Grimelund Kjelsen ble gjenvalgt som revisor. Lederen takket avtroppende kasserer Bjørn Granlund for innsatsen, men meddelte at han sitter ut året og fremlegger 2003-regnskapet på neste møte.

 

9) Nytt og interessant fra lagene og observatørene

Vålerenga har startet bokkafe med salg av sin egen bok og boka om VIF.

Groruddalen gir ut ny årbok.

Grefsen/Kjelsås/Nydalen ga ut bok om Solemskogen 100 år til bydelsdagene i vår, og arbeider med en bok om distriktet som skal gis ut til historielagets 25-års jubileum i november neste år.

Grünerløkka/Sofienberg vil søke midler fra ”Den kulturelle skolesekken” for å styrke interessen for lokalhistorie på skolene i bydelen.

Byarkivet har fått inn en komplett serie med sakspapirer fra Plan- og bygningsetaten, blant annet med detaljerte kart fra 1920-årene.

 

10) Eventuelt

Det var ingen punkter til eventuelt.

 

11) Neste møte

Neste møte avholdes 22. april 2004, med Bekkelaghøgda Lokalhistoriske Forening som arrangør. Høstmøtet avholdes 21. oktober 2004. Arrangør er Hasle og Frydenborg historielag.

Møteleder hevet møtet.

 

 

Oslo 4. november 2004

 

 

 

 

Tuva Gry Øyan

Referent

 

 

 


 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 23.10.2003 PÅ GRÜNERLØKKA, ARRANGØR: GRÜNERLØKKA-SOFIENBERG HISTORIELAG

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)
                                                                            Eivind Vatn (+ H.l. Grefsen-Kjelsås-Nydalen)
                                                                            Bjørn Granlund (+ Vålerenga Historielag)

Grünerløkka-Sofienberg historielag               Tom Sørbøe
                                                                            May Haakensen
                                                                            Bjørg Vatnedalen
                                                                            Tuva Gry Øyan

Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag          Ragnvald Bing Lorentzen
                                                                            (+ Fortidsminneforeningen Oslo/Akershus)
                                                                            Grete Lind Planke

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen          Bjørnulf Sandberg

Groruddalen Historielag                                  Arvid A. Larsen
                                                                            Kjartan Eide

Hasle og Frydenberg historielag                    Tor Hertveit
                                                                            Eva Tangen Solberg

Hellerud Historielag                                          Eva Kathrine Nilsen

Sagene-Torshov Historielag                           Anne-Marie O'Gorman
                                                                            Ingeborg Okkenhaug

Søndre Aker Historielag                                  Aasmund Steenstrup
                                                                            Bjørn Heiberg

Sørkedalen Historielag                                    Rolf Mellem

Ullern Historielag                                              Øivind Rødevand
                                                                            Jørgen Swane
                                                                            Birgitte Swane

Vålerenga Historielag                                      Bjørg Staal

Østensjø historielag                                         Bjørn Lilleeng

Interesseforeningen Oslos Middelalder         Anne-Wenche Ore

Akers Sogneselskap                                       Ragnhild Magnussen

Fortidsminneforeningen Oslo/Akershus        (Se Bygdøy-Frogner)

Oslo Byarkiv                                                      Terje Bergersen

Historielaget for brann- og feiervesen            Alfred Stene

 

Gjest:
Landslaget for lokalhistorie og Follo historielag:  Guri Vallevik Håbjørg