Invitasjon
til

MØTE OM AKERSHUS SLOTT

På Fellesrådets møte 22. april 2004 ble det vedtatt at man skulle prøve å få en ekskursjon
til Akershus slott i september, eventuelt i samarbeid med Akershus Slotts Venner.
Nest etter Gamle Aker kirke er Akershus slott fra ca 1299 det eldste bygningskompleks
som fortsatt er i bruk i Oslo.  Det kan vel sies å være Oslos fremste kulturelle stolthet.
Jfr. vårt brev av 11. juni har vi lykkes med det, og vi har den glede å meddele at:

Kl. 19.00 TIRSDAG 7. SEPTEMBER 2004

møtes vi på Engebret Cafe, Bankplassen 1

Arrangementet skjer i samarbeid mellom
Akershus Slotts Venner og Fellesrådet for Historielagene i Oslo


Programmet er som følger:

1.   Velkommen

2.   Presentasjon av Venneforeningen og kort om Akershus slott v/Peter Walby

3.   Planene vedrørende Akershusstranden

4.   Spørsmål om det enkelte historielags muligheter til program vedrørende
Akershus og adgang til festningen for sine medlemmer

5.   Pause med kaffe og kaker.  (Deltakerne betaler etter bestilling)

6.   Vandring på festningen under ledelse av Venneforeningen


Alle styrene hos medlemsorganisasjonene inviteres til deltakelse.
Representanter fra observatørene og andre som påmeldes kan også delta.

Påmelding til Eivind Vatn, Glads vei 28, 0489 Oslo, tlf.: 22 22 12 25
eller til Hans A. Grimelund Kjelsen, E-post: hkjelsen@online.no

Påmelding innen fredag 3. september 2004:

 

Oslo, 16. august 2004
FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

Tom S. Vadholm
leder