Invitasjon
til

"DIAGNOSESEMINAR"
Drøftelse mellom representanter for medlemmene om
"Hvor står vi – hvor går vi" i våre lag og foreninger?
Nordstrandhuset torsdag 4. mars 2004 kl. 19.00

På Fellesrådets møte 23. oktober 2003 ble man enige om å prøve lage et møte eller seminar hvor man for en gang skyld hadde tid til å drøfte og utveksle erfaringer om hvordan man legger opp arbeidet i våre lag og foreninger.  Det vises i den forbindelse til Fellesrådets brev av 17. november 2003.  Meningen er at representanter fra de forskjellige medlemslag og –foreninger skal fortelle om mål, oppgaver og metoder de benytter i sitt arbeid, herunder om svakheter og styrke.  Ut fra en tilstands­beskrivelse skal en drøfte hvordan veien fremover bør se ut.  Det er ikke Fellesrådets oppgave å styre utviklingen av lagene, men vi tror at gjensidig informasjon og drøftelse kan gi inspirasjon for videre arbeid.

Følgende spørsmål antas å stå sentralt:

 

1.

Hva er formålet for historielagets virksomhet?  Ønsker man å utvide arbeidsområdet i bredden eller bakover i tid eller geografi?

 

 

2.

Hvor mye av lagets arbeidskapasitet går med til

 

 

 

·                    Administrasjon

·                    Informasjon

·                    Aktivt kulturvernarbeid

·                    Annet arbeid

 

 

3.

Hvem er de viktigste samarbeidspartnere?

 

 

4.

Har man et ønske om å påvirke aktuelle problemer i sitt område?

 

 

Det er på denne bakgrunn vi inviterer til et lite seminar:

Torsdag 4. mars 2004 fra kl. 19.00 til kl. 22.00 i Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30

Søndre Aker Historielag er ansvarlig for det administrative opplegg, Fellesrådet for det faglige.

Vi ber om at adressatene melder fra hvem som kommer til å delta (gjerne to fra hvert historielag og observatør).  Det er plass til vel 30 deltakere.  Meld dere derfor på så snart som mulig, senest 15. februar, til undertegnede på telefon 22 22 12 25 eller skriftlig til min adresse (se nederst på arket).

For å dekke lokalleie og bespisning ber vi om at det betales inn kr. 30 pr deltaker under møtet.

Oslo, 31. januar 2004
FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

Eivind Vatn
nestleder