Tilbake

Observatører i Fellesrådet:

Akers Sogneselskap

Selskabet for Oslo Byes Vel

Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling

Oslo Museum

Oslo kommune - Byantikvaren

Oslo kommune - Byarkivet

Oslo kommune - Deichmanske bibliotek