Tilbake

Andre aktuelle lenker:

Databehandling i slektsforskning  Norsk Skipsfartshistorisk Selskap 
Forbundet KYSTEN  Norsk Slektshistorisk Forening 
Fortidsminneforeningen Kulturminnedagen 
Den norske historiske forening  Rutebilhistorisk forening 
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Kulturnett 
Landslaget for Lokalhistorie i Skolen Museumsnett 
Landslaget for Lokal- og Privatarkiv  Norges Museumsforbund 
Norges Husflidslag Miljøverndepartementet 
Norsk Forening for Fartøyvern  Riksantikvaren 
Norsk Fyrhistorisk Forening  Norsk kulturarv 
Norsk Jernbaneklubb  Miljøheimvernet 
Norsk kulturråd  Oslo Elveforum
Data i Slektsforskning Data i Slektsforskning, avd Oslo/Akershus
Riksarkivet Brannmuseet på Grønland
Akers befolkningshistorie Mangfoldige minner