Diverse aktuell informasjon, uttalelser mv:

Alliansen ÆRBØDIG BRUK: Høringsuttalelse til reguleringsforslag for byutvikling i Bjørvika - Bispevika - Lohavn (Se lenkene i slutten av følgebrevet for selve høringsuttalelsen)

 

Møtereferater fra vår- og høstmøter i Fellesrådet:

Januar 1995

Desember 1995

April 1996

Oktober 1996

April 1997

Oktober 1997

April 1998

Oktober 1998

April 1999

Oktober 1999

April 2000

Oktober 2000

April 2001

Oktober 2001

April 2002

Oktober 2002

April 2003

Oktober 2003

April 2004

Oktober 2004

April 2005

Oktober 2005

April 2006

Oktober 2006

April 2007

Oktober 2007

April 2008

Oktober 2008

April 2009

Oktober 2009

April 2010

Oktober 2010

April 2011

Oktober 2011

April 2012

Oktober 2012

April 2013

Oktober 2013

April 2014

Oktober 2014

April 2015

Oktober 2015

Mars 2016

Oktober 2016

April 2017

Oktober 2017

Juni 2018

November 2018

April 2019

 

 

 

Fellesrådets vedtekter:

Vedtekter fra 1996, sist revidert november 2019

 

Om hjemmesiden til Fellesrådet:

WEB-redaktør: Bjørn Lilleeng

Ta gjerne kontakt: fellesraadet.historielag@gmail.com