Tilbake

Velkommen til Fellesrådets hjemmesider

Dette er hjemmesidene til Fellesrådet for Historielagene i Oslo, fellesforumet for de mange lokale eller byomfattende foreninger og lag som har egnet seg for byens eller bydelens lokalhistorie

Interessen for lokalhistorie har de siste årene hatt en eventyrlig vekst i Oslo. Med et par unntak er alle de lokale historielagene stiftet de siste 25 år, og hvert år øker det totale medlemstall med mange prosent. Det nærmer seg nå 10 000. Det er ca 2% av byens samlede befolkning eller like mange som i en gjennomsnittlig norsk kommune utenom Oslo.

På disse hjemmesidene vil du finne litt om utviklingen av lokalhistoriebevegelsen i Oslo, om Fellesrådet og dets funksjoner og ikke minst opplysninger om de enkelte lag og foreninger. Du vil også finne linker til de historielagene som har egne hjemmesider, og via link til Landslagets hjemmeside vil du kunne klikke deg videre til hjemmesider hos historielag landet rundt.

Velkommen til hjemmesidene til Fellesrådet for Historielagene i Oslo.

Tom S. Vadholm
Fellesrådets første leder