Oversikt over historielagene i Oslo ordnet geografisk


Byomfattende:

Middelalder-Oslo, PB 558 Sentrum, 0105 OSLO
Stiftet 19. mars 1996, ca 950 medlemmer. Utgir bladet "Middelalder-Oslo" to ganger i året, egen kalender samt medlemsbrev fem-seks ganger i året.
Disponerer lokaler i Oslo Ladegård og i Lokomotivverkstedet på Sørenga.
Hjemmeside: Interesseforeningen Oslos Middelalder

mailto:post@middelalder.no

Kystlaget Viken, Nordre Akershuskai, Skur 28, 0150 OSLO
Har tilhold på Bygdøynes i tilknytning til Sjøfartsmuseet.  Kystlaget Viken ble startet opp som Båtlaget Viken i 1979 og var med fra starten av i Forbundet Kysten.  Gikk over fra å være båtlag til kystlag i 1985.  Ca 210 medlemmer.  Det er Oslos lokallag i Forbundet Kysten.
Hjemmeside: Kystlaget Viken

mailto:post@kystlaget-viken.no

Lokaltrafikkhistorisk forening, PB 5317 Majorstua, 0304 OSLO
Stiftet april 1966, ca 320 medlemmer. Utgir bladet "Lokaltrafikk (LTF-Nytt)" etter behov.
Utgir også bøker om baner i Oslo (f.eks. Ekebergbanen). Disponerer lokaler i Sporveismuseet.
Hjemmeside: Lokaltrafikkhistorisk Forening

mailto:postboks@sporveismuseet.no

Fartøylaget KNM Alta

Akershusstranda 5, 0150 Oslo

webmaster@214alta.org

 

Indre by Øst:

Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag,

c/o Interkulturelt Museum/IKM, Tøyenbekken 5, 0188 Oslo

Område: Enerhaugen, Grønland, Tøyen, Vaterlang og Fjerdingen – Gamle Oslo.

Stiftet 10.10.2019, ca 70 medlemmer. Utgir nyhetsbrevet Historiebrev og magasinet Historiesus.

Hjemmeside: egt-historielag.no

Facebook:  https://www.facebook.com/EGTHistorie

E-post: egt.historielag@gmail.com

 

Gamlebyen historielagEkebergvn.1A, 0192 Oslo 

Område: Gamlebyen sogn i Bydel 01 - Gamle Oslo.
Stiftet 23.10.1996, ca 120 medlemmer. Utgir en skriftserie fra Gamlebyen.

Hjemmeside: Gamlebyen historielag

mailto:per.olav@reinton.no

Kampen historielag, Bøgt. 21, 0655 OSLO
Område: Kampen sogn og prestegjeld i Bydel 06 - Gamle Oslo.
Stiftet 1986, ca 175 medlemmer. Utgir egen kalender. Disponerer rom/arkiv i Bøgt. 21.

Hjemmeside: Kampen historielag

mailto:post@kampenhistorielag.no

 

Grünerløkka historielag, co. Deichmanske Bibliotek,

Schous plass 10, 0552 OSLO
Område: Bydel 02 - Grünerløkka.
Stiftet høsten 1994, ca. 100 medlemmer. Utgir "Beste Østkant" tre-fire ganger i året.
Epost: Tom Sørbø, leder: tom@sorbo.as

 

Sagene Torshov historielag,

Postboks 22 Sagene
0415 Oslo
Stiftet 8.10.1994, 297 medlemmer pr februar 2013.

Hjemmeside: Sagene Torshov Historielag

mailto:toveja@hotmail.com

 

Indre by vest:

Frogner historielag, Tidemandstuen, Tidemands gt. 44, 0260 OSLO
Område: Bydel 05 - Frogner. 
Stiftet 1.3.2006 som en fusjon av Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag (stiftet 12.10.1994) og Uranienborg Majorstuen Historielag (stiftet 26.11.1996), ca. 500 medlemmer. Utgir bladet "Kavringen" fire ganger i året.

Epost:elisabeth.solem@getmail.no

 

St. Hanshaugen historielag,
St. Hanshaugen historielag ble stiftet 2015. Lagets formål er å fremme interessen for og øke kunnskapen om bydelens historie, samt bidra til vern av bydelens kulturminner

Hjemmeside: St. Hanshaugen historielag

 

 

Ullern sognekommune i tidligere Aker:

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag, Historisk forening for Bygdøy, Ullern, Røa og Sørkedalen,
PB 7 Øvre Ullern, 0311 OSLO
Område: Ullern sognekommune i tidligere Aker ((ca Bydel 06 - Ullern samt Røa (med Sørkedalen) i Bydel 07 - Vestre Aker og Bygdøy i Bydel 05 - Frogner).
Stiftet 14.3.1994, ca. 625 medlemmer. Utgir bladet "Langt Vest i Aker" tre ganger i året
og årbok (Når bygd blir by) ca hvert annet år. Har utgitt "Turbok for Ullern" og medvirket
til utgivelsen av "Røa mot år 2000" og "Ullern  skole 100 år", Helge Leikvangs "Utenrikstjenesten innenfra" og "Fra Bogstad til fjorden".

Hjemmeside: Ullern, Røa og Bygdøy Historielag

mailto:tosaro@frisurf.no

Sørkedalen Historielag, Postboks 117 Røa, 0701 OSLO

Område: Sørkedalen sogn.
Stiftet 10.9.1996, ca 410 medlemmer. Utgir bladet "På Stubben" 4 ganger årlig.
Hjemmeside: Sørkedalen Historielag

mailto:historielaget@sorkedalen.no

 

Vestre Aker sognekommune i tidligere Aker:

Vestre Aker Historielag, Postboks 187 Vinderen,0319 Oslo.

Område: Tidligere Vinderen bydel i Bydel 07 – Vestre Aker.
Stiftet 23.3.1992, ca. 1090 medlemmer. Utgir bladet "Medlemsblad for Vinderen Historielag" fire ganger i året.
Hjemmeside: Vestre Aker Historielag

mailto:clemens@saers.com

Sogn Kultur- og Historielag,
c.o. Mette Breder, Havnehagan 11, 0875 OSLO

Område: Sogn og omegn med Blindern og Ullevål i Bydel 08 - Nordre Aker.
Stiftet primo 1983, ca 170 medlemmer.

Hjemmeside: Sogn Kultur og Historielag 

mailto:skile@online.no mailto:sognhistorielag@gmail.com

 

Maridalen Bygdetun, Oslos eneste bygdetun, med en stor samling redskap og annet utstilt i fjøs, bryggerhus, drengestue og hønsehus. Maridalen Bygdetun

Maridalen Bygdetun

Maridalsveien 500

0890 Oslo

Org.nr. 996 495 760

Kontakt Marianne B. Kleppe

e-post: marianne.kleppe@bym.oslo.kommune.no

Mobil: 91616889/97629898

Maridalsveien 500

0890 Oslo

Org.nr. 996 495 760

Kontakt info:

Leder: Marianne B. Kleppe

e-post: marianne.kleppe@bym.oslo.kommune.no

Mobil: 91616889/97629898

Hjemmeside: Maridalen Bygdetun

 

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen, PB 49 Grefsen, 0409 OSLO

Område: Grefsen, Kjelsås og Nydalen i Bydel 08 - Nordre Aker.
Stiftet 26.11.1979, ca 1 100 medlemmer. Utgir bladet "På jakt og vakt" fire ganger i året og egen kalender. Har også utgitt to lokalhistoriske bøker.

Hjemmeside: Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen   

mailto:post@historielaget-gkn.no

 

Østre Aker sognekommune i tidligere Aker:

Hasle og Frydenberg historielag,

Ann C. Lindstrøm

Frydenbergvn. 31, 0575 Oslo

Område: Hasle/Frydenberg Veldistrikt i bydel 02, Grünerløkka.

Stiftet mars 1991, 6 styremedlemmer. Utgir årlig kalender, med vekt på fotografier og nære historier. Distribueres til medlemmene i Hasle og Frydenberg Vel, samt noe løssalg. Lokalhistoriske foredrag og gatevandringer.

Epost: lindstroman@hotmail.com

 

Groruddalen Historielag, PB 37 Grorud, 0905 OSLO
Laget er stiftet 27.10.1981, og har om lag 540 medlemmer. Groruddalen Historielag dekker bydelene 09 - Bjerke, 10 – Grorud, 11 - Stovner og 12 - Alna. De utgir medlemsbladet AKERSDØLEN 3 ganger pr. år og har som målsetting å utgi årbok med samling av lokalhistoriske artikler hvert år i oktober. Hittil er det gitt ut 18 slike i tillegg til et par andre publikasjoner.

Hjemmeside: Groruddalen Historielag

mailto:post@grohi.no

Hellerud historielag, Postboks 20 Tveita, 0617 Oslo

Område: Hellerud og omegn i Bydel 12 - Alna.
Stiftet 23.3.1995, ca. 170 medlemmer. Utgir medlemsblad.

Hjemmeside: Hellerud historielag

mailto:thor-alf@online.no

Østensjø historielag, PB 9 Oppsal, 0619 OSLO
Område: Bydel 13 - Østensjø.
Stiftet 17.2.1999, ca. 210 medlemmer. Utgir medlemsbladet "Rundt vannet"
Hjemmeside: Østensjø historielag

mailto:histlag@online.no

 

Nordstrand sognekommune i tidligere Aker:

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening, co. Dag Jarnøy,

Lindbackveien 15 a, 1163 Oslo
Tlf: 415 07 512,
Område: Nordre del av Bydel 14 - Nordstrand.
Stiftet høsten 1997, ca. 270 medlemmer.

Hjemmeside: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

 

 

Søndre Aker Historielag, Postboks 50 Lambertseter, 1101 OSLO.

Område: Nordstrand sognekommune i tidligere Aker (ca bydelene 14 – Nordstrand og 15 - Søndre Nordstrand samt øyene i Bydel 01 – Gamle Oslo).
Stiftet 2.9.1980, ca. 500 medlemmer. Utgir årbok ca hvert annet år og årsberetning med artikler.

Hjemmeside: Søndre Aker Historielag

mailto:styret@sondreaker.no

 

Oversikt over observatørene i Fellesrådet

Akers Sogneselskap, co. Ole A Lilloe-Olsen
Stiftet 4.6 1807, ca. 150 medlemmer.

Hjemmeside: Akers Sogneselskap

mailto:post@akersogneselskap.no

Se for øvrig under "To ærverdige selskaber".

Selskabet for Oslo Byes Vel, Grev Wedels pl. 5, 0151 OSLO
Stiftet 29.5. 1811, ca. 3 500 medlemmer. Gir ut tidsskriftet St.Hallvard.

Hjemmeside: Selskapet for Oslo Byes Vel

mailto:post@oslobyesvel.no
Se for øvrig under "To ærverdige selskaber".

 

Oslo og Akershus avdeling av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (Fortidsminneforeningen), v/ Benedicte Angell Uteng, daglig leder, Dronningens gt. 11, 0152 Oslo Tlf: 23 31 70 75 Mobil: 92 43 15 83 

Hjemmeside: Fortidsminneforeningen

mailto:oslo-akershus@fortidsminneforeningen.no

Se for øvrig under "Nok en gammel og viktig organisasjon".

 

Oslo Museum, PB 3078 Elisenberg, 0207 OSLO.
Oslo Bymuseum ble grunnlagt 1905. Delvis kommunalt eiet museum for Oslo by. Fra 1. januar 2005 fusjonert med Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM) og Teatermuseet til en stiftelse med navnet "Oslo Museum". Oslo Museum, avd Bymuseet holder til på Frogner gård med inngang fra Halvdan Svartes gt.  IKM har sine lokaler på Grønland og Teatermuseet på Christiania torg.  En stiftelse, Oslo Bymuseumer, ble opprettet for å eie Oslo Bymuseums tidligere samlinger og for å påse at det tidligere bymuseums formål blir ivaretatt.  Bymuseet har også et stort fotoarkiv.  En Venneforening er også opprettet, foreløpig for Oslo Bymuseums tidligere medlemmer.  Utgir heftet "Byminner".

Hjemmeside: Oslo Museum

mailto:post@oslomuseum.no

 

 

Oslo kommune - Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO
Byantikvaren er faginstans for evaluering og bevaring av byens kulturminner og -miljøer. Han har status som fylkesantikvar.

Hjemmeside: Oslo kommune - Byantikvaren)

mailto:postmottak@bya.oslo.kommune.no

 

Oslo kommune - Byarkivet, Maridalsvn. 3, 0178 OSLO
Byarkivet har ansvar for å ta vare på byens historiske arkiver og skriftlige minner.
Utgir tidsskriftet Tobias.

Hjemmeside: Oslo kommune - Byarkivet

mailto:postmottak.byarkivet@kul.oslo.kommune.no

 

Oslo kommune - Deichmanske bibliotek, Henrik Ibsens gt. 1, 0179 OSLO.
Deichmanske bibliotek bygger på en testamentarisk gave fra kanselliråd Carl Deichman 1780.
Det er Oslo bys eget folkebibliotek. Flere av bibliotekets 13 filialer rundt i byen har et
intimt samarbeid med de lokale historielagene.
Hjemmeside: Oslo kommune - Deichmanske bibliotek

mailto:postmottak@kul.oslo.kommune.no
 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Fellesrådet for Historielagene i Oslo,
Leder

Stein Øberg (tilhører Grefsen Kjelsås Nydalen) stein.oberg@gmail.com, Mobil 93217436

 

Nestleder

Evald Jon Strøm, (tilhører Sogn) evald-j@frisurf.no, 22233302

 

Medlem

Audun Engh, audun.engh@gmail.com

 

Kasserer

Grete Lind Planke, (tilhører Frogner), grete.lind.planke@gmail.com, Mobil 92036903

 

Revisor

Unni Edner, (tilhører Sagene Torshov), 

 

WEB-ansvarlig

Send mail til fellesraadet.historielag@gmail.com

 

På landsplan

Landslaget for lokalhistorie, Bispegata 9B, 7012 TRONDHEIM.
Tlf: 95039727
Utgir tidsskriftet "Heimen" og meldingsbladet "Lokalhistorisk Magasin".
Hjemmeside: Landslaget for lokalhistorie

mailto:sekretariat@landslaget.org

Norsk lokalhistorisk institutt, Observatoriegata 1B, PB 8045 Dep., 0031 OSLO.
Tlf: 22 92 51 30, Telefax: 22 92 51 31
Direktør: Knut Sprauten.
Utgir "Lokalhistorisk Magasin" i samarbeid med Landslaget for lokalhistorie 

Hjemmeside: Norsk lokalhistorisk institutt

mailto:nli@lokalhistorie.no