Fortid – samtid – fremtid

 

kurs i historielagsarbeid

1.mars – 28. mars 2007

 

Under ledelse av Øyvind Gaukstad, som meget vellykket har ledet to tidligere kurs i hvordan drive historielag, arrangerer vi igjen dette meget populære kurset som gir oss et langt bredere syn på hvordan vi kan drive historielagene våre.  Kurset er beregnet på så vel erfarne som nye medlemmer av våre historielagsstyrer og potensielle slike.  Det er åpent for alle medlemmer av Fellesrådets medlemslag og observatører.

Kurset er lagt opp med fem spennende kvelder.  Det hele koster kun kr. 150,-.  Her er progammet:

1. kurskveld 1.3.:      Redaksjonell tilrettelegging av medlemsblad/årbok

                                   Mangeårig redaktør i Vinderen historielags medlemsblad,

                                   Finn Holden, vil ta for seg alle sider ved redigeringsarbeid

                                   Gode råd – meningsutveksling

                                   Møtetid: 1.mars kl. 1900-2130

                                   Møtested: Deichmanske bibliotek,  filial Majorstua,

                                   NB! sideinngang

 

2. kurskveld 8.3.:      ”En hovedstad i støpeskjeen”

                                   Redegjørelse for et innsamlings- og samtidsdokumentasjons-                                       prosjekt på Grønland i Oslo: ”Fra landsens bondehandel til                                                flerkulturell smeltedigel”

                                   Kurskvelden tar bl. a. opp følgende:

                                   Rutiner vedr. fotobevaring

                                   Ulike typer intervjuer (herunder intervjuteknikk)

                                   Ulike former for egendokumentasjon

                                   Kildegranskning

                                   Møtetid: 8. mars kl. 1800-2030

                                   Møtested: Oslo Museum, filial Mangfoldsmuseet

                                   (tidligere IKM), Tøyenbekken 5 på Grønland

 

3. kurskveld 15.3.:    Orientering om den nye virksomheten ved Oslo

                                   Museum, filial Bymuseet

Hvordan kan man arbeide med fotobevaring/ konservering/

                                   registrering

                                   Gjenstandsforvaltning

                                   Kort omvisning

                                   Møtetid: 15. mars kl.1800-2030

                                   Møtested: Oslo Museum, filial Bymuseet, Frognerveien 67

 

4. kurskveld 21.3.:    Orientering om virksomheten ved Lokalhistorisk Institutt

                                   Arbeidsmetoder

                                   Lokalhistorisk forskning – hva vektlegges/ utgis

                                   Hva kan historielagene få av hjelp/assistanse

                                   Møtetid: 21. mars kl. 1800-2030

                                   Møtested: Norsk lokalhistorisk Institutt, Observatoriegt. 1B

 

5. kurskveld 28.3.:    Det arbeides med et besøk i Plan – og bygningsetaten

                                   Et slikt besøk vil ta opp sentrale byutviklingsspørsmål

                                   Boligutbygging i hovedstaden

                                   Hvordan ta vare på det gamle før det nye overtar?

                                   Tanker om byutvikling – strategitenkning

                                   Om Oslo-identitet

                                   Oslo som historisk klenodium

                                   Nærmere orientering om møtetid og møtested vil bli meddelt

                                   i løpet av kurset

 

 

Kursavgift kun kr. 150,-

 

Påmelding inntil 8.2. til Øyvind Gaukstad, Haakon den godes vei 10, 0373 Oslo

                                                              Tlf. 22143776/ 93452483 

                                                              ( frem til 8/2, deretter bortreist til 25/2 )

 

Påmelding fra 8.2. til Tom S. Vadholm, Holgerslystveien 23A, 0280 Oslo

                                                              Tlf. 22503488 (innen 23.2.)

                                                              E-post: tosvadh@online.no

 

Håndbøker / ulike skrifter vil bli utdelt i løpet av kurset

 


Oslo, 24. januar 2007

FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

Tom S. Vadholm (sign)
leder