Oslo, 9. mai 2005


  Invitasjon
til

OMVISNING OSCARSHALL SLOTT
med utstillingen om kong Oscar II og dronning Sophie

Bakgrunnen for arrangementet er å vise våre medlemslag hvordan man kan lage et program om et av byens vakreste, historiske smykker, et minne fra unionstiden med Sverige,
og å gjøre det nettopp i år som det er 100 år siden Bernadottene var konger i Norge.

 

Kl. 18.30 TORSDAG 16. JUNI 2005

møtes vi ved porten til Oscarshall på Bygdøy

Påmelding:

Omvisningen foregår i grupper á 20 personer.  Vi må derfor ha påmelding for gi beskjed om hvor mange grupper vi må ha.  Vi må sannsynligvis betale full pris for hver gruppe.
Hver deltaker betaler derfor kr, 70,- til Grete Lind Planke ved ankomst.
(Prisen kan bli redusert dersom vi får fylt gruppene eller slottet gir rabatt.)

Påmelding skjer pr. E-post til undertegnede senest tirsdag 7. juni
E-postadresse: tosvadh@online.no.  Merk emne: OSCARSHALL
.

Grunnen til at jeg må ha påmelding på E-post er at jeg i lengre tid er fraværende på reise til Landsmøtet i Finnsnes.  I alle historielagene finnes det sikkert noen som har E-post.  Dersom vi er langt fra å få fylt opp en gruppe, prioriterer vi én fra hvert medlemslag (og "brannlaget") etter som de er påmeldt senest kl. 2400 den 7. juni, deretter nr. 2, så tilsvarende for observatørene.  Bare for å få fylt opp en gruppe aksepterer vi flere enn to samt etteranmeldte.

(Det er jo et arrangement for medlemslagene, ikke for deres enkelte medlemmer.)
Oppgi derfor navnene i prioritert rekkefølge.


Oslo, 9. mai 2005
FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

Tom S. Vadholm
leder