Til: Historielagene i Oslo

Som kjent ble vi i Sporveismuseet VOGNHALL 5 i fjor truet med utkastelseav huseieren Oslo kommune. Vi henvendte oss i den anledning til historielagene i Oslo som gav oss full støtte i kravet om fortsatt sporveismuseumsdrift i VOGNHALL 5.

Lokaltrafikkhistorisk forening vil uttrykke sin takknemlighet for denne støtten ved å innby historielagene til gratis besøk med omvisning i Sporveismuseet enten i høst eller neste vår. De lagene som er interesserte i dette, bes henvende seg til oss, fortrinnsvis skriftlig eller på vår e-postadresse ( ltf@sporveismuseet.org ) og angi ønsket tidspunkt. Av hensyn til lys- og temperaturforhold vil vi anbefale september/oktober eller april/mai neste år.

Med vennlig hilsen

Lokaltrafikkhistorisk forening

19.09.2003